JUNIOR SOFTWARE ENGINEER C# .NET

VÝVOJ SOFTWARU / SOFTWARE DEVELOPMENT

When you’re part of Thermo Fisher Scientific, you’ll do challenging work, and be part of a team that values performance,
quality and innovation. As part of a successful, growing global organization you will be encouraged to perform at your best.
With revenues of more than $20 billion and the largest investment in R&D in the industry, we give our people the resources
and opportunities to make significant contributions to the world.

Čemu se u nás budete věnovat?

 • Vývoji a designu založeném na plném porozumění funkce, účelu a užití finálního produktu.
 • Práci v souladu s architektonickými pokyny pro opětovné užití komponent, a to ve spolupráci a dalšími aplikačními inženýry.
 • Řešení problémů a ladění softwarových programů v simulaci, stejně jako na mikroskopických systémech, které jsou k dispozici pro vývoj.
 • Provádět opravy chyb na existujících problémech prostřednictvím implementace softwaru, vytváření zkušebních metodik a provádění testů jednotky.

Jak se k nám dostanete?

 • Máte titul Bc. anebo Mgr. v Informatice a počítačových vědách, anebo v souvisejících technických oborech.
 • Máte zájem o vytvoření efektivního integračního softwaru pro komplexní, vysokovýkonné podsystémy a komponenty.
 • Chcete být součástí mezinárodních projektů a můžete cestovat.

Měli byste umět programovat v následujících programovacích jazycích a orientovat se v následujících vývojových rozhráních:

 • Objektově orientovaný design anebo State Modeling
 • C# .NET
 • Visual Studio, Windows 7

A s čím dále budete pracovat?

 • Windows Presentation Foundation (WPF), C++
 • Image processing algorithms

Čím Vás budeme motivovat?

 • Možností stát se součástí úspěšné globální Hi-Tech společnosti.
 • Příležitostí k rozvoji svých osobnostních rysů a schopností a stejně tak i profesionálního přístupu.
 • Podporou ve vývoji a odbornými školeními.
 • Flexibilitou v plánování pracovní doby.

At Thermo Fisher Scientific, each one of our 70,000 extraordinary minds has a unique story to tell. Join us and contribute to
our singular mission-enabling our customers to make the world healthier, cleaner and safer.
Apply today! http://jobs.thermofisher.com
Thermo Fisher Scientific is an EEO/Affirmative Action Employer and does not discriminate on the basis of race, color,
religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status, disability or any other legally
protected status.

Location: CTP Brno - Slatina

CONTACT

Martin Sommer

Vlastimila Pecha , Brno 627 00

+420 730 192 092