SOFTWARE ENGINEER C# .NET

VÝVOJ SOFTWARU / SOFTWARE DEVELOPMENT

When you’re part of Thermo Fisher Scientific, you’ll do challenging work, and be part of a team that values performance,
quality and innovation. As part of a successful, growing global organization you will be encouraged to perform at your best.
With revenues of more than $20 billion and the largest investment in R&D in the industry, we give our people the resources
and opportunities to make significant contributions to the world.

Čemu se u nás budete věnovat?

 • Zdokonalováním a specifikacím softwaru založených na požadavcích na výkon systému a požadavcích ze strany zákazníků ve spolupráci s produktovým manažerem a výzkumníky v oblasti softwaru.
 • Budete vyvíjet design aplikací založených na plném pochopení funkce, účelu a užití finálového produktu.
 • Pracovat v souladu s architektonickými pokyny pro opětovné užití komponent, a to ve spolupráci a dalšími aplikačními inženýry.
 • Přispívat k architektonickému softwarovému plánu aplikací pomocí aplikačních plánů a vizualizací.
 • Integrovat a aplikovat nové praktické postupy s ohledem na omezené designové informace a nastavené plány dodávek.
 • Odstraňování a ladění softwarových programů v simulaci, stejně jako na mikroskopických systémech, které jsou k dispozici pro vývoj.
 • Provádět opravy chyb na existujících problémech prostřednictvím implementace softwaru, vytváření zkušebních metodik a provádění testů jednotky.
 • Jednat jako autorizovaný vlastník více funkčních charakteristik anebo modulů uvedené softwarové aplikace.
 • Mentoring a koučování méně zkušených softwarových inženýrů v týmu.

Jak se k nám dostanete?

 • Máte titul Bc. anebo Mgr. v Informatice a počítačových vědách, anebo v souvisejících technických oborech.
 • Máte aspoň tři roky zkušeností v objektově-orientovaném vývoji, ideálně ve vývoji středně velkých softwarových aplikací.
 • Zajímal by Vás vývoj efektivního integračního softwaru pro komplexní, vysokovýkonné podsystémy a komponenty.
 • Výhodou: znalost interoperability mezi různými programovacími jazyky.
 • Máte platný cestovní průkaz nebo o něj můžete zažádat a můžete cestovat.

Jaký je elementární požadavek na znalosti?

 • Objektově orientovaný design anebo State Modeling
 • C# .NET
 • Visual Studio, Windows 7

S čím budete dále pracovat?

 • Windows Presentation Foundation (WPF), C++
 • Image processing algorithms
 • Model Driven designs and Domain Specific languages, TDD, Unit testing
 • Component Development (ATL/COM)

Čím Tě budeme motivovat?

 • Možností stát se součástí úspěšné globální Hi-Tech společnosti.
 • Příležitostí k rozvoji svých osobnostních rysů a schopností a stejně tak i profesionálního přístupu.
 • Podporou ve vývoji a odbornými školeními.
 • Flexibilitou v plánování pracovní doby.

At Thermo Fisher Scientific, each one of our 70,000 extraordinary minds has a unique story to tell. Join us and contribute to
our singular mission-enabling our customers to make the world healthier, cleaner and safer.
Apply today! http://jobs.thermofisher.com
Thermo Fisher Scientific is an EEO/Affirmative Action Employer and does not discriminate on the basis of race, color,
religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, protected veteran status, disability or any other legally
protected status.

Location: CTP Brno - Slatina

CONTACT

Martin Sommer

Vlastimila Pecha , Brno 627 00

+420 730 192 092