AUTOMATION DEVELOPER .NET

VÝVOJ SOFTWARU / SOFTWARE DEVELOPMENT

When you’re part of Thermo Fisher Scientific, you’ll do challenging work, and be part of a team that values performance, quality and innovation. As part of a successful, growing global organization you will be encouraged to perform at your best.
With revenues of more than $20 billion and the largest investment in R&D in the industry, we give our people the resources and opportunities to make significant contributions to the world.

Čemu se u nás budete věnovat?

 • Vývoji komplexních desktopových aplikací pro automatizované ovládání elektronového mikroskopu ve dvou hlavních oblastech použití:

o sběr a zpracování 3D obrazových dat ze vzorku,
o stavění nano-struktur v řádech desítek nanometrů.

 • Vývoji nových aplikací na existující softwarové platformě, zdokonalování vlastní platformy.
 • Aplikaci image procesingu a AI na reálném produktu z oblasti Hi-Tech.
 • Refaktoringu starších řešení na moderní architekturu.
 • Zdokonalování existujících aplikací co do výkonu a robustnosti.
 • Spolupráci s ostatními vývojovými profesemi – aplikačními specialisty, systémovými inženýry, fyziky jak na brněnské pobočce, tak s kolegy z US a Francie.

Jaké technologie budete požívat?

 • Nejvýkonnější elektronové mikroskopy současnosti.
 • Produktový kód píšeme v C# .NET 4.6 a Visual Studiu 2017/19.
 • Pro rychlé prototypování používáme Python.
 • Pro zpracování obrazu používáme OpenCV a vlastní knihovny.
 • Přecházíme na moderní CI/CD s využitím Git, GitLab, Jenkins.

Jak se k nám dostanete?

 • Máte titul Bc. anebo Mgr. v Informatice a počítačových vědách, anebo v souvisejících technických oborech.
 • Máte profesní zkušenosti v objektově-orientovaném vývoji, ovládáte požadované technologie – především C#, Visual Studio.
 • Domluvíte se anglicky.
 • Máte cestovní pas a můžete cestovat.

Čím Vás budeme motivovat?

 • Možností stát se součástí úspěšné globální Hi-Tech společnosti.
 • Příležitostí k rozvoji svých osobnostních rysů a schopností a stejně tak i profesionálního přístupu.
 • Podporou ve vývoji a odbornými školeními.
 • Flexibilitou v plánování pracovní doby.

At Thermo Fisher Scientific, each one of our 70,000 extraordinary minds has a unique story to tell. Join us and contribute to
our singular mission-enabling our customers to make the world healthier, cleaner and safer.

Location: CTP Brno - Slatina

CONTACT

Petra Svitavská

Vlastimila Pecha , Brno 627 00

+420 735 191 178