INTERNSHIP - SOFTWARE DEVELOPMENT

IT A SPRÁVA DAT / INFORMATION TECHNOLOGY

When you’re part of Thermo Fisher Scientific, you’ll do challenging work, and be part of a team that values performance, quality and innovation. As part of a successful, growing global organization you will be encouraged to perform at your best.
With revenues of more than $20 billion and the largest investment in R&D in the industry, we give our people the resources and opportunities to make significant contributions to the world.

Čemu se u nás budete věnovat?

 • Zdokonalování a specifikaci softwaru v souladu s požadavky na výkon systému a s požadavky ze strany zákazníků.
 • Intenzivní spolupráci s produktovým manažerem a dalšími výzkumníky v oblasti softwaru.
 • Designovému vývoji aplikací při plném pochopení funkce, účelu a užití finálového produktu.
 • Práci na projektech v souladu s architektonickými pokyny pro opětovné užití komponent, a to ve spolupráci s vývojáří a aplikačními inženýry.
 • Zdokonalování architektonického softwarového plánu aplikací pomocí aplikačních plánů a vizualizací.
 • Integraci a použití nových praktických postupů s ohledem na omezené designové informace a nastavené plány dodávek.
 • Odstraňování a ladění softwarových programů při simulaci a na mikroskopických systémech.
 • Provádění oprav chyb na existujících systémech prostřednictvím implementace softwaru, vytváření zkušebních metod a provádění testů.
 • Můžeš se těšit z mentoringu a koučování z řad zkušených softwarových inženýrů v týmu.

Jak se k nám dostanete?

 • Máš titul Bc. anebo Mgr. v Informatice a počítačových vědách, anebo v souvisejících technických oborech?
 • Máš profesní zkušenosti v objektově-orientovaném vývoji?
 • Máš nárok na cestovní průkaz a můžeš cestovat?

Poziadavky:

 • Objektově orientovaný design anebo State Modeling
 • Znalost C++, C# .NET nebo Python
 • Visual Studio, Windows 7-10

S čím budeš dále pracovat?

 • Windows Presentation Foundation (WPF), C++ 17, Python
 • Image processing algorithms
 • User Interface Design (UI)

Čím Tě budeme motivovat?

 • Možností stát se součástí úspěšné globální Hi-Tech společnosti.
 • Příležitostí k rozvoji svých osobnostních rysů a schopností a stejně tak i profesionálního přístupu.
 • Podporou ve vývoji a odbornými školeními.
 • Flexibilitou v plánování pracovní doby.

At Thermo Fisher Scientific, each one of our 70,000 extraordinary minds has a unique story to tell. Join us and contribute to
our singular mission-enabling our customers to make the world healthier, cleaner and safer.

Místo: CTP Brno - Slatina

SPOJME SE!

Anita Spiewok

,